REGULAMIN

CZYTAJ

REGULAMIN

TIME 4 SECRETS

 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE
  1. Każda osoba dokonująca rezerwacji na stronie www.time4secrets.pl lub telefonicznie lub osobiście w siedzibie firmy zobowiązana jest do zapoznania się z niniejszym regulaminem oraz do przekazania jego treści pozostałym uczestnikom gry.
  2. Podczas gry w Time4Secrets uczestnicy zobowiązani są do przestrzegania niniejszego regulaminu oraz zaleceń pracowników.
  3. W przypadku zorganizowanych grup ( np. integracji, wieczorów kawalerskich itd.), a także rezerwacji obejmujących więcej niż jeden pokój tego samego dnia. Osoba robiąca rezerwację zobowiązana jest do wpłacenia zadatku w wysokości 90% kwoty usługi na konto Time4Secrets najpóźniej na 3 dni przed terminem odbycia gry. W innym przypadku rezerwacje nie będą przyjęte lub zostaną anulowane.
  4. Po dokonaniu rezerwacji online i dokonaniu płatności przelewem przez portal LockMe, nie ma możliwości przeniesienia lub zrezygnowania z rezerwacji danego terminu i zwrotu wpłaconej kwoty, jeżeli rezygnacja z danego terminu nie została zgłoszona minimum 24 godziny przed planowaną grą wtedy cała kwota nie podlega zwrotowi, a rezerwacja przepada.
  5. W momencie gdy, wybrany przez Państwa termin rezerwacji dotyczy dnia, w którym robiona jest rezerwacja, prosimy o kontakt pod numerem 784 294 067 w celu potwierdzenia terminu telefonicznie, jednocześnie zastrzegamy sobie prawo do kontaktu telefonicznego z Państwem w celu potwierdzenia rezerwacji w dzień gry lub na kilka dni przed.
  6. Rezerwacje potwierdzane są RĘCZNIE, w kolejności otrzymanych zgłoszeń. W przypadku braku otrzymania potwierdzenia na maila prosimy o kontakt.
  7. Rzeczy pozostawione na terenie firmy Time4Secrets, przechowywane są przez 4 tygodnie, po upływie tego terminu zostaną przekazane potrzebującym.
 2. VOUCHERY
  1. Voucher (Prezent) można zakupi osobiście w siedzibie firmy.
  2. Voucher upoważnia do wzięcia udziału w jednej grze w wybranym pokoju dla grupy 2-4 osób.
  3. Voucher jest ważny przez okres 3 miesięcy od daty zakupu.
  4. Dokonując zakupu vouchera w siedzibie firmy, kupujący otrzyma voucher w eleganckiej kopercie. Płatności za voucher w siedzibie firmy można dokonać gotówką.
  5. Osoba, która otrzymała voucher i chciałaby go zrealizować, powinna dokonać rezerwacji wybranej przez siebie gry poprzez stronę internetową, telefonicznie 784294067 lub osobiście w siedzibie firmy. W rezerwacji powinna znajdować się informacja z kodem vouchera.
  6. Po dokonaniu rezerwacji i wpisaniu kodu vouchera NIE MA możliwości przeniesienia lub zrezygnowania z rezerwacji danego terminu i zwrotu wpłaconej kwoty, jeżeli rezygnacja z danego
  terminu nie została zgłoszona minimum 24 godziny przed planowaną grą wtedy cała kwota nie podlega zwrotowi, voucher uznaje się za wykorzystany, a rezerwacja przepada.
  7. Osoby, które otrzymały voucher nie mają możliwości wymiany jego wartości na gotówkę.
  8. Nie ma możliwości wydłużenia czasu ważności vouchera.
  9. Dane osobowe podawane przy zakupie voucherów będą wykorzystywane jedynie do sprzedaży voucherów.
 1. ZASADY GRY
  1. Do gry można przystąpić jedynie po wcześniejszej rezerwacji terminu oraz zapłaceniu za grę.
  2. Gra odbywa się w jednym z czterech pokoi: Kolekcjoner, Cosa Nostra, Skarb Czarnobrodego i Krwawy Baron.
  3. W przypadku chęci gry w języku angielskim, prosimy o taką informację podczas robienia rezerwacji, ponieważ pokoje są przygotowane w języku polskim i musimy zagadki zmienid na język angielski.
  4. W grze może wziąć udział od 2 do 4 osób w pokojach na Oświecenia 23 w Poznaniu oraz od 2 do 5 osób w pokoju na Orła Białego 74.
  5. Minimalny wiek gracza to 13 lat. Dzieci młodsze mogą uczestniczyć w grze jedynie pod opieką prawnych opiekunów. W pokoju Kolekcjoner nie mogą zagrać osoby poniżej 16 roku życia oraz kobiet w ciąży.
  6. Przebieg gry jest monitorowany.
  7. Osoby pod wpływem alkoholu lub innych środków odurzających nie mogą brać udziału w grze.
  8. Z racji tego, że nie posiadamy poczekalni, w której osoby przychodzące za szybko mogłyby poczekać na swoje wejście, tylko małe pomieszczenie służące do wprowadzenia graczy oraz do zapoznania ich z regulaminem, prosimy o przybycie do siedziby firmy 10 minut przed rozpoczęciem gry.
  9. Jeśli gracze spóźnią się na zarezerwowaną godzinę muszą liczyć się z możliwością skrócenia gry. Jeśli gracze spóźnią się więcej niż 10 minut nie mają możliwości udziału w grze.
  10. Czas gry to 60 min. Nie ma możliwości wydłużenia czasu gry.
  11. Gra niewskazana jest dla osób cierpiących na klaustrofobię, epilepsję, arachnofobię, w trakcie leczenia psychicznego, z problemami z sercem lub krążeniem.
  12. Podczas gry NIE WOLNO korzystać z telefonów komórkowych ani innych sprzętów elektronicznych (kategoryczny zakaz robienia zdjęć oraz video) każdy sprzęt, który jest przystosowany do robienia zdjęć lub kręcenia filmów w tym telefony komórkowe, gracze zostawiają w depozytach firmy zamykanych na klucz, inaczej nie ma możliwości rozpoczęcia gry). Jeżeli pracownicy zauważą, że uczestnicy zabawy używają telefonów komórkowych lub aparatów fotograficznych, natychmiast przerwą grę wypraszając z pokoju osobę korzystającą ze sprzętu lub całą grupy.
  13. Uczestnicy odpowiadają za wyposażenie pokoi w czasie odbywania gry. W razie zniszczeć zobowiązani są do pokrycia kosztów naprawy zgodnie z wyceną indywidualną lub zakupu nowego sprzętu. Wszystkie mechanizmy są tak skonstruowane, że nie potrzeba używać do nich siły.
  14. Zabronione jest filmowanie i robienie zdjęć wewnątrz pokoi.
  15. Zabronione jest wnoszenie do pokoi ostrych narzędzi oraz innych przedmiotów niebezpiecznych.
  16. W siedzibie firmy obowiązuje całkowity zakaz palenia papierosów i używania otwartego ognia.
  17. Uczestnicy zabawy zobowiązują się do nieutrudniania i nieprzeszkadzania w grze innym osobom.
  18. W przypadku nieprzestrzegania regulaminu, pracownik Time 4 Secrets ma prawo poprosić Gracza o opuszczenie siedziby firmy, bez prawa do zwrotu pieniędzy.
  19. Time 4 Secrets nie ponosi odpowiedzialności za szkody na mieniu i osobie powstałe z winy uczestników.
  20. W zakresie nieuregulowanym niniejszym regulaminem zastosowanie mają przepisy Kodeksu Cywilnego. 23. Firma Time4Secrets zastrzega sobie prawo do odmówienia klientom możliwości gry bez podania przyczyny. 4. RODO 1. Administratorem Twoich danych osobowych podanych w formularzu rezerwacji będzie Shina4 Katarzyna Ceglarek, Os. Oświecenia 23, 61-206 Poznań, NIP: 6671696061, email: kontakt@time4secrets.pl 2. Dane osobowe będą przetwarzane w celu dokonania rezerwacji, zawarcia umowy i jej realizacji. Podstawa prawna przetwarzania: art. 6 ust. 1 lit. b RODO. 3. Dane będą przetwarzane również w okresie po realizacji umowy w celach archiwalnych. Podstawa prawna przetwarzania: art. 6 ust. 1. lit. f RODO. 4. Planowany termin usunięcia danych osobowych to okres 3 lat po wykonaniu umowy. 5. W związku z przetwarzaniem Twoich danych, będą przysługiwać Ci następujące uprawnienia: prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także o prawo do przenoszenia danych oraz prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego. 6. Podawanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do dokonania rezerwacji.